Home

Paskutin?s naujienos

Populiariausi

Mars Degantis Kraujas - pasienyje

Mars Degantis Kraujas prad?jo tarnyb? pasienyje! Jis pakeit? tarnybos metu uvus? Ramz?.

Linkime Marsui ir Valdui geros draugyst?s ir didiausios s?km?s! 

 

Moments to remember

Time runs so fast and pups gone long time, but it is nice to remember those amazing moments! 

We wish you many special moments you would wish to stop! Enjoy presence gift cause all we are just dust in the wind.

Merry Christmas and Happy New Year!

 

 

 

Snow Mechelaars - sniego malinukai

Happy fun time with Snow Mechelaars

 

Belg? ringas Lietuvoje 2016/2017

Ringo sportai ir vienas j? Belg? ringas Lietuvoje! Ringo sportas tai vienas nuostabiausi? dalyk? k? j?s galite daryti su savo malinua. Aktyvios treniruot?s ir moderniausias TOP treningas norintiem siekti auk?iausi? rezultat?!

 

Lietuva atsiveikino su Ramziu

Lietuva atsisveikino su Ramziu, pirmu keturkoju pareig?n? uvusiu u T?vyn? vykdant tarnybos pareigas.

Ramzis tapo simboliu, kuris tur?s didel? reikm? dabar ir ateityje! Degantis Kraujas prisid?jo prie to, kad Ramzis atsirast? iame pasaulyje, pad?jo j? pratestuoti ir isirinkti tarnybai, teko kartu treniruotis ir steb?ti jo bei handlerio progres?, kuris tikrai buvo diuginantis. Ujau?iam Vald? Stancik? netekus draugo bei kolegos, o taip pat prisimenam kartu gerai praleist? laik? treniruojantis. Ramzi Lietuvos mon?s taves nepamir!