Home Apie mus

Mes ir Malinua

Sveiki,

 

Mes jau 18 met? su malinua!

 

Tiek laiko pra?jo nuo to kai pirm? kart? 1999m ruden? pama?iau energijos kupin? sutv?rim?, kuris ik?l?s uodeg?  sta?iomis ausimis ir degan?iomis akimis i?r?jo ? savo handler? ir reikalavo veiksmo, nesibaigian?io veiksmo.... Tada supratau - tai uo, kur? a tur?siu. ?ia prasid?jo ilga painimo kelion?, kuri t?siasi jau bema 17 met?.

 

Visi itie metai buvo aun?s! Jie buvo daugiau ar maiau s?kmingi, su pakilimais ir nuopoliais, su iekojimais,  atradimais ir praradimais, bet buvo aun?s! Per juos formavosi m?s? paintis su Belg? avigani? Malinua veisle, kuri yra ne populiariausia, bet geriausia darbin? veisl?, kuri? tikiuosi pavyks mums isaugoti tokia kokia ji buvo prie 100 ir daugiau met?. Nauj? pain?i? d?ka per tuos metus mums pavyko prisiliesti prie veisl?s akn?, pabendrauti su mon?mis, kurie gyvai ?iupin?jo pirmuosius legendinius Malinua ir kurie atsimena daug linij? iki 1900m kai viskas prasid?jo. Taip pat per tuos metus mes kaup?me patirt? un? dres?ros srityje, aplank?me labai daug rengini?, pasitreniravome su ne vienu pasaulinio lygio treneriu, rinkome ir d?liojome kvadrat?lius puzl?je, kuri su lyg kiekviena nauja paintimi, su kiekvienu nauju seminaru, su naujom treniruot?m vis pl?t?si ir did?jo, o tuo pa?iu did?jo ir neinom? detali? skai?ius. Su laiku nemaai j? pavyko upildyti, bet iandien tvirtai inau, kad vis? j? upildyti niekada ir nepavyks, bet u tai yra didelis noras ir azartas atrasti j? kuo daugiau. Visa ta patirtis suformavo tam tikr? krypt? ir tik?jim? kur mes norime eiti ir kuo norime b?ti iandien! Ir tai jau nebe iekojimas, o ?jimas savo keliu! Tai lie?ia Belg? Avigani? Malinua veisl?, o taip pat ir dres?r?. Didiausi? ?tak? ir ?kv?pim? ir daugel? akcent? ant neinom?j? yra sud?lioj?s Didysis meistras Bart Bellon'as bei kiti jo klubo nariai ir pasek?jai. inau, kad pas juos sugr?ime dar ne kart?. Jo filosofija ir dres?ros technika yra labai aiki ir teisinga uns atvilgiu. Tai juoda/balta filosofija:) Ja vadovaujam?s ir mes. Svarbiausia ilikti s?inigu su savo unimi! Su savo unimis esame tap? ?vari? IPO paklusnumo bei apsaugos varyb? nugal?tojais bei prizininkais, bet iandien tai n?ra m?s? galutinis tikslas. Dres?ros aitel?je praleidiame daugiau laiko nei bet kada ir mums patinka kelias kuriuo einame, procesas kuriuo diaugiam?s. Kas dien? atrandame nauj? dalyk? bendravime su bendramin?iais bei savo Malinua. ?jimas keliu - tai nesibaigiantis procesas. Tikiu, kad jame, dres?ros aiktel?je ar u jos rib? susitiksime dar ne kart?;) 

 

Link?jimai

M