Home Naujienos Belg? Ringo stovykla su Hansu Verbruggen Degantis Kraujas Malinua klube

Paskutin?s naujienos

Belg? Ringo stovykla su Hansu Verbruggen Degantis Kraujas Malinua klube

Sveiki,

 

Apsilank? kelet? kart? Belgijoje pas moderniausius i? dien? dresuotojus tokius kaip Bart Bellon, Hans Verbruggen, Gunter Mertens ir pagauti ?kp?pimo pasidar?me Belg? ringo baz? pagal visus standartus savo klube. Manau, kad tai vienintel? tokia aiktel? pabaltyje. Taigi ?sireng? baz? ilgai nelauk?me ir sureng?me 4 dien? stovykl?, kur pasikviet?me superin? dresuotoj? Belg? ringo fig?rant? Hans Verbruggen t?sti savo Belgijoje prad?t? darb?, o taip pat supaindinti ir kitus lietuvai?ius su iuo dresuotoju bei Belg? ringo subtilyb?mis. Kadangi Hansas labai atviras ir plataus poi?rio mogus dalyvaujantis daugel? IPO stovykl? su Top trenineriais, jis pad?jo ir kai kuriems m?s? IPO sportininkams pagilinti savo inias dres?roje. Manau daugelis suprato, kad puzl?je yra ymiai daugiau detali? nei galvojo iki iol. O tai yra gerai, nes tai ver?ia galvoti ir daugel? dalyk? teks stengtis padaryti geriau. Hansas saves negail?jo ir darbas buvo labai produktyvus, vir? nuo ankstyvo ryto iki sutem?, o kartais ir sutemus. Dienos prab?go kosminiu grei?iu ir manau visiems paliko tikrai daug ger? ?sp?di?. ir atidirbo su kaupu. ?ia galima rasti foto. Greitai bus video. O mes su Hansu greitai susitiksime Belgijoje v?l, o taip pat tikim?s kad jis ne paskutin? kart? buvo pas mus.