Home

Paskutin?s naujienos

Populiariausi

Belg? Ringo stovykla su Hansu Verbruggen Degantis Kraujas Malinua klube

Sveiki,

 

Apsilank? kelet? kart? Belgijoje pas moderniausius i? dien? dresuotojus tokius kaip Bart Bellon, Hans Verbruggen, Gunter Mertens ir pagauti ?kp?pimo pasidar?me Belg? ringo baz? pagal visus standartus savo klube. Manau, kad tai vienintel? tokia aiktel? pabaltyje. Taigi ?sireng? baz? ilgai nelauk?me ir sureng?me 4 dien? stovykl?, kur pasikviet?me superin? dresuotoj? Belg? ringo fig?rant? Hans Verbruggen t?sti savo Belgijoje prad?t? darb?, o taip pat supaindinti ir kitus lietuvai?ius su iuo dresuotoju bei Belg? ringo subtilyb?mis. Kadangi Hansas labai atviras ir plataus poi?rio mogus dalyvaujantis daugel? IPO stovykl? su Top trenineriais, jis pad?jo ir kai kuriems m?s? IPO sportininkams pagilinti savo inias dres?roje. Manau daugelis suprato, kad puzl?je yra ymiai daugiau detali? nei galvojo iki iol. O tai yra gerai, nes tai ver?ia galvoti ir daugel? dalyk? teks stengtis padaryti geriau. Hansas saves negail?jo ir darbas buvo labai produktyvus, vir? nuo ankstyvo ryto iki sutem?, o kartais ir sutemus. Dienos prab?go kosminiu grei?iu ir manau visiems paliko tikrai daug ger? ?sp?di?. ir atidirbo su kaupu. ?ia galima rasti foto. Greitai bus video. O mes su Hansu greitai susitiksime Belgijoje v?l, o taip pat tikim?s kad jis ne paskutin? kart? buvo pas mus.

 

T?siame prad?tus darbus ir toliau ?rengin?jame pirm? ir kol kas vienintel? Lietuvoje ringo aiktel? pagal visus reikalavimus. Nor?t?si tik?ti, kad kada nors j? bus ir daugiau. Su gera komanda tai daryti yra smagu. Tai usibr?to tikslo siekimo procesas, jis nelengvas bet malonus. Ir aiku nepamirtame ir treniruotis, nors vasara ir karta m?s? malinos dirba pilnu kr?viu, o taip pat auga ir jaunimas, kuris mokosi bazini? dalyk?. Geros vasaros visiems! Daugiau aikel?s foto ?ia.

 

 

Laukiam Hanso!

Taigi viskas patvirtinta!

Treniruot?s vyksta pilnu grafiku. Ruoiam?s ir laukiam atvykstant i Belgijos Hanso. T?sim BR mokslus toliau, tik ? kart? jau Lietuvoje! 

 

Dragon Degantis Kraujas

Po turput? pildysiu informacij? apie m?s? veisimo unis. Taigi pradioje nuoroda ? Dragon Degantis Kraujas puslap?. Grantas treniruojasi IPO ir agility. Kai ilekia ? agility tras? i po koj? r?ksta d?mai, o i tunelio iauna kaip i patrankos. Jo pasirodymas abejing? tikrai nepalieka! Susipainkit: http://malinois-dragon.weebly.com/

 

tai mes ir namie! Gr?om su Bubi? ringo klubo aika bei "Degan?io kraujo" veisimo malinua po dar vienos savaitin?s kelion?s ? Belgij?, kur treniravom?s ir tobulinome savo BR belg? ringo inias su puikiais treneriais ir auniais draugais Hans Verbruggen, Gunter Mertens ir kitais.  Eilin? kart? inau, kad tai buvo ne paskutinis kartas:) ?sp?di? aprain?ti neturiu laiko. Yra foto alume, bus greitai video. Galiu pasakyti tiek, kad chebra ten tikrai treniruojasi "maniakikai". Darbas vir? nuo anktyvo vakaro iki 12 nakties, ir gr?davom ? kemping? jau po vidurnak?io. Teigiamos emocijos ir motyvacija mokytis bei tobul?ti neleido pavargti. Visko buvo tiek kiek reikia ir pa?iu laiku. Atrastos naujos detal?s puzl?je pad?s daryti nam? darbus iki sekan?io karto. Foto ?ia.